Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht. Gebrek aan draagkracht voldoende onderbouwd?

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

04 May 2018

Partneralimentatie. Waardering van inkomensverklaringen van Belastingdienst Caribisch Nederland.

ECLI:NL:HR:2018:688, 4 mei 2018, 17/04096

Klik hier voor de volledige uitspraak.