Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht. Huwelijkse voorwaarden. Curatele. Handelingsbekwaamheid.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 July 2022

Art. 1:381 BW. Hof bekrachtigt door kantonrechter aan curator verleende machtiging tot wijzigen van huwelijkse voorwaarden van onder curatele gestelde en diens echtgenote (art. 1:386 lid 1 BW en art. 1:345 lid 1 BW). Vraag of onder curatele gestelde ontvankelijk is in cassatieberoep daartegen. Toestemming curator? Vraag of art. 1:118 BW eraan in de weg staat dat curator bij maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden staande huwelijk optreedt als wettelijk vertegenwoordiger onder curatele gestelde.

ECLI:NL:HR:2022:1113, 15 juli 2022, 21/01857.

Lees hier de volledige uitspraak.