Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht. Kinderalimentatie.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

19 March 2021

Wijziging overeenkomst kinderalimentatie wegens grove miskenning wettelijke maatstaven (art. 1:401 lid 5 BW). Klacht dat art. 1:401 lid 5 BW niet van toepassing is als bewust is afgeweken van de wettelijke maatstaven voor kinderalimentatie. HR 1 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1689.

ECLI:NL:HR:2021:422, 19 maart 2021, 20/01030.

Lees hier de volledige uitspraak.