Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht. Ouderlijk gezag.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

13 May 2022

Beëindiging ouderlijk gezag voor duur van een jaar zonder dat een verzoek op de voet van art. 1:266-267 BW is ingediend. Biedt art. 1:253a BW daarvoor een grondslag?

ECLI:NL:HR:2022:684, 13 mei 2022, 21/00729.

Lees hier de volledige uitspraak.