Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht. Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

31 March 2023

Kort geding over afwikkeling verdeling. Kan in kort geding verklaring voor recht worden gegeven? Ambtshalve taak rechter in hoger beroep?

ECLI:NL:HR:2023:503, 31 maart 2023, 22/00382.

Lees hier de volledige uitspraak.