Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht. Zorgregeling.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

05 November 2021

Art. 1:253a BW. Mocht hof bepalen dat de gezinsvoogd tijdelijk wijziging in de zorgregeling kan aanbrengen? Is voorwaarde dat in ieder geval regelmatig contact tussen kind en ouder zal blijven bestaan, te ruim of onbepaald?

ECLI:NL:HR:2021:1664, 5 november 2021, 20/04401.

Lees hier de volledige uitspraak.