Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële procedure. Faillissementsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

04 June 2021

Zijn schulden die voortvloeien uit bestuursrechtelijke lasten die aan de curator zijn opgelegd wegens de niet-naleving van milieuwetgeving, aan te merken als boedelschulden, verifieerbare concurrente faillissementsschulden of niet-verifieerbare faillissementsschulden? Rechtspraak ABRvS; curator aangewezen als ‘overtreder’ in bestuursrechtelijke zin; formele rechtskracht?

ECLI:NL:HR:2021:833, 4 juni 2021, 20/02961.

Lees hier de volledige uitspraak.