Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vraag; art. 392 Rv. Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

12 June 2014

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad.