Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Faillissementsrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 December 2017

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Faillissementsrecht. Is omzetbelasting over verkoop als gevolg van parate executie door pandhouder boedelschuld? Verwijzing naar o.m. ander HR 25 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO7109, NJ 2012/74 (ING/Hielkema q.q.), en HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291 (Koot/Tideman q.q.). Ook bij voortzetting van het bedrijf als bedoeld in art. 98 Fw of art. 173a Fw? Ontwerp art. 42d Invorderingswet 1990.

ECLI:NL:HR:2017:3149, 15 december 2017, nr. 17/03203

Klik hier voor de volledige uitspraak.