Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen. Huurrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

16 July 2021

Beding waarbij verhuurder kosten in rekening brengt bij sluiten huurovereenkomst; ‘niet redelijk voordeel’ in de zin van art. 7:264 lid 1 BW? Aan tegenprestatie door de verhuurder te stellen eisen, mede in licht van HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1767 (Ymere/Nellestein).

ECLI:NL:HR:2021:1157, 16 juli 2021, 20/04093.

Lees hier de volledige uitspraak.