Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen. Internationaal privaatrecht. Huwelijksvermogensrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

19 November 2021

Verzet de Nederlandse openbare orde (art. 10:6 BW) zich tegen toepassing van naar vreemd recht rechtsgeldig overeengekomen bepalingen in huwelijkse voorwaarden en, zo ja, tot welke rechtsgevolgen leidt dit?

ECLI:NL:HR:2021:1721, 19 november 2021, 21/00408.

Lees hier de volledige uitspraak.