Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 December 2017

Procesrecht. Verzoek om pleidooi ten onrechte door kantonrechter afgewezen. (HR 27 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7254, NJ 2012/77). Art. 80 RO.

ECLI:NL:HR:2017:3151, 15 december 2017, nr. 16/06178

Klik hier voor de volledige uitspraak.