Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2021:505, 9 april 2021, 20/02393)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

09 April 2021

Artt. 8:56 en 8:57 Awb, art. 2 Tijdelijke Wet COVID 19 en art. 6 EVRM; onderzoek ter zitting zonder fysieke aanwezigheid van partijen; horen via beeldverbinding en telefonisch horen.

ECLI:NL:HR:2021:505, 9 april 2021, 20/02393.

Lees hier de volledige uitspraak.