Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

07 May 2021

Rechterswissel tussen pleidooi en uitspraak. Schending onmiddellijkheidsbeginsel? Vgl. HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076 en HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:662.

ECLI:NL:HR:2021:700, 7 mei 2021, 20/01662.

Lees hier de volledige uitspraak.