Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

25 November 2022

Art. 6 EVRM. Objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid van rechter die met partijdeskundige van een van partijen deel uitmaakt van de pachtkamer?

ECLI:NL:HR:2022:1738, 25 november 2022, 21/00784.

Lees hier de volledige uitspraak.