Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

12 May 2023

Art. 237 Rv. Compensatie van proceskosten. Familierechtelijke zaak?

ECLI:NL:HR:2023:702, 12 mei 2023, 22/01118.

Lees hier de volledige uitspraak.