Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:997, 30 juni 2023, 22/02763)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

30 June 2023

Verzuim beroepschrift achter V1-formulier te voegen. Herstel gebrekkige indiening? Apparaatsfout door niet waarschuwen? Art. 278 Rv.

ECLI:NL:HR:2023:997, 30 juni 2023, 22/02763.

Lees hier de volledige uitspraak.