Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

30 June 2023

Verzuim beroepschrift achter V1-formulier te voegen. Herstel gebrekkige indiening? Apparaatsfout door niet waarschuwen? Art. 278 Rv.

ECLI:NL:HR:2023:997, 30 juni 2023, 22/02763.

Lees hier de volledige uitspraak.