Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Beslag- en executierecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

16 June 2023

Art. 3:277 lid 1 BW. Art. 480 e.v. Rv. Afzien door schuldeiser van meedelen in executie-opbrengst. Volgt uit art. 480 e.v. Rv dat schuldeiser daarvoor instemming van schuldenaar behoeft?

Proceskostenveroordeling indien vernietiging van in hoger beroep bestreden vonnis berust op wijziging van omstandigheden.

ECLI:NL:HR:2023:918, 16 juni 2023, 22/01403.

Lees hier de volledige uitspraak.