Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Beslagrecht. Kort geding.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

02 December 2022

Vordering tot intrekking van bevel Europees bankbeslag. Kan bij beoordeling van verzoek om intrekking op de grond dat voor geven van bevel niet aan voorwaarden van EAPO-Vo is voldaan, rekening worden gehouden met omstandigheden die zich hebben voorgedaan na verzoek van schuldeiser tot geven van bevel?

ECLI:NL:HR:2022:1804, 2 december 2022, 21/04976.

Lees hier de volledige uitspraak.