Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Familierecht. Toedeling woning. Ontvankelijkheid.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

22 April 2022

Inschrijving in rechtsmiddelenregister. In samenhangend kort geding is in vonnis bepaald dat vonnis dezelfde kracht zal hebben als handtekening van de man in de leveringsakte. Is art. 3:301 lid 2 BW van toepassing op rechtsmiddel in de bodemzaak?

ECLI:NL:HR:2022:617, 22 april 2022, 21/03546.

Lees hier de volledige uitspraak.