Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Familierecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

29 May 2020

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Verzoek om deskundigenonderzoek (art. 810a lid 2 Rv). Kan zodanig verzoek alleen worden gedaan met het oog op contra-expertise tegen onderzoeksrapport Raad voor de Kinderbescherming of gecertificeerde instelling?

ECLI:NL:HR:2020:961, 29 mei 2020, 19-03395.

Lees hier de volledige uitspraak.