Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Koop- en aannemingsovereenkomsten.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

17 June 2022

Vordering jegens 14 kopers tot terugbetaling bedrag getrokken bankgarantie. Afwijzing jegens in hoger beroep verschenen kopers wegens ontbreken vorderingsgerechtigdheid eisende partij; toewijzing jegens koper die in eerste aanleg wel, maar in hoger beroep niet is verschenen. Art. 139 Rv in hoger beroep; devolutieve werking.

ECLI:NL:HR:2022:867, 17 juni 2022, 20/04408.

Lees hier de volledige uitspraak.