Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Pilotreglement gerechtshof Amsterdam

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

06 October 2017

Procesrecht. Pilotreglement gerechtshof Amsterdam. Niet-ontvankelijkheid van hoger beroep wegens verzuim om memorie van grieven te nemen. Raadplegen elektronisch roljournaal.

ECLI:NL:HR:2017:2568, 6 oktober 2017, nr. 16/04937

Klik hier voor de volledige uitspraak.