Banning Cassatie: Procesrecht. Vervoerrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

31 March 2023

Incidenteel verzoek tot tussenkomst of voeging (art. 217 Rv) of om als belanghebbende te worden toegelaten in cassatiegeding over beperking aansprakelijkheid en vormen van fonds.

Toepasselijkheid art. 7 lid 4 Fondsverdrag 1992 of commuun burgerlijk procesrecht?

ECLI:NL:HR:2023:489, 31 maart 2023, 20/03882.

Lees hier de volledige uitspraak.