Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Verzet.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

22 April 2022

Brengt niet-ontvankelijkheid in het verzet wegens termijnoverschrijding mee dat in reconventie ingestelde vorderingen evenmin kunnen worden beoordeeld?

ECLI:NL:HR:2022:585, 22 april 2022, 20/02867.

Lees hier de volledige uitspraak.