Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Voorlopig getuigenverhoor.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

11 March 2022

Onvoldoende belang? Vereisten van art. 3:305a BW voor collectieve actie. Overgangsrecht.

ECLI:NL:HR:2022:347, 11 maart 2022, 21/00875.

Lees hier de volledige uitspraak.