Uitspraak Hoge Raad: Rechtspersonenrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

13 November 2020

De uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 18 juni 2019 met betrekking tot de verbodenverklaring en ontbinding van Satudarah MC (daaronder begrepen de chapters en de support clubs Saudarah en Supportcrew 999) blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

ECLI:NL:HR:2020:1789, 13 november 2020, 19/04311.

Lees hier de volledige uitspraak.