Uitspraak Hoge Raad: Sprongcassatie. Faillissementsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1135, 25 augustus 2023, 21/04254)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

25 August 2023

Verrekening. ‘niet te goeder trouw’ als bedoeld in art. 54 lid 1 Fw en art. 235 lid 1 Fw; art. 3:11 BW. Reikwijdte verruimende uitzondering op beperkte verrekeningsbevoegdheid van banken (HR 17 februari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1641 (Mulder q.q./Crédit Lyonnais)).

ECLI:NL:HR:2023:1135, 25 augustus 2023, 21/04254.

Lees hier de volledige uitspraak.