Uitspraak Hoge Raad: Staatsnoodrecht. Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg).

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

18 March 2022

Instellen avondklok als maatregel om verspreiding coronavirus tegen te gaan. Kan bedreiging volksgezondheid door verspreiding virus buitengewone omstandigheid zijn in de zin van art. 1 lid 1 Wbbbg? Brengt bestaan mogelijkheid ‘spoedwet’ mee dat de Staat bevoegdheden van de Wbbbg niet kon inzetten?

ECLI:NL:HR:2022:380, 11 maart 2022, 21/01820.

Lees hier de volledige uitspraak.