Uitspraak Hoge Raad: Strafrecht. Vordering in kort geding tot invrijheidsstelling.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

16 June 2023

Is machtiging tot gijzeling ter zake van aan veroordeelde opgelegde ontnemingsmaatregel onbevoegd verleend? Gesloten stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken. Taak van de burgerlijke rechter.

ECLI:NL:HR:2023:919, 16 juni 2023, 22/01715.

Lees hier de volledige uitspraak.