Uitspraak Hoge Raad: Uitzondering op grond van de derogerende werking redelijkheid en billijkheid bij bedrog of willekeur, ook met betrekking tot de onderliggende rechtsverhouding.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

12 March 2015

Contractenrecht. Abstracte bankgarantie. Beginsel van strikte conformiteit. Uitzondering op grond van de derogerende werking redelijkheid en billijkheid bij bedrog of willekeur (HR 26 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO2778, NJ 2004/309), ook met betrekking tot de onderliggende rechtsverhouding. Wetenschap van de begunstigde. Uitleg bankgarantie; groot gewicht aan (strikt te lezen) bewoordingen. Voorwaarden voor weigering betaling. Tijdig en op grond van voldoende gespecificeerde redenen?

ECLI:NL:HR:2015:600, 13 maart 2015, nr. 13/04790

Klik hier voor de volledige uitspraak.