Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

01 October 2021

Speculatieve koop van grond; tekortkoming verkoper door schending informatieplicht t.a.v. kans op bestemmingswijziging? Onrechtmatige daad wegens handelen zonder Wft-vergunning? Aansprakelijkheid notaris wegens schending zorgplicht of waarschuwingsplicht m.b.t. aan investering verbonden risico’s?

ECLI:NL:HR:2021:1422, 1 oktober 2021, 20/01409.

Lees hier de volledige uitspraak.