Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

23 June 2023

Onrechtmatige daad. Schadevergoeding. Waterleiding. Herstel. Voordeelstoerekening. Art. 6:100 BW.

ECLI:NL:HR:2023:956, 23 juni 2023, 22/00238.

Lees hier de volledige uitspraak.