Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

29 September 2023

Uitleg art. 19 lid a Bankvoorwaarden en art. 6:160 BW. Subrogatie.

ECLI:NL:HR:2023:1354, 29 september 2023, 22/03482.

Lees hier de volledige uitspraak.