Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Internationale koopovereenkomst met betrekking tot roerende zaken.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

24 February 2023

Heeft rechter in hoger beroep ten onrechte ambtshalve toepassing gegeven aan Weens Koopverdrag? Beroep op dwaling verworpen onder miskenning van begrip juiste voorstelling van zaken (art. 6:228 BW)?

ECLI:NL:HR:2023:313, 24 februari 2023, 22/00265.

Lees hier de volledige uitspraak.