Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Overeenkomst van opdracht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 October 2021

Toepassingsbereik klachtplicht (art. 6:89 BW) indien wordt nagelaten de overeengekomen prestatie te verrichten. HR 23 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3531 (Brocacef/Simons).

ECLI:NL:HR:2021:1536, 15 oktober 2021, 20/03288.

Lees hier de volledige uitspraak.