Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Overeenkomstenrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

07 July 2023

Huurrecht. Ontbinding huurovereenkomst. Beding in overeenkomst. Art. 6:265 lid 1 BW. Aanvullend recht.

ECLI:NL:HR:2023:1071, 7 juli 2023, 22/01536.

Lees hier de volledige uitspraak.