Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

18 June 2021

Geschil over financiële afrekening tussen franchisegever (supermarktketen) en ruim 240 franchisenemers en de vereniging van franchisenemers. Hof wijst vrijwel alle vorderingen van de franchisenemers af. Klachten over de gehanteerde maatstaf bij de uitleg van de franchiseovereenkomst, over de uitleg van daarin gehanteerde begrippen en over het passeren van bewijsaanbod.

ECLI:NL:HR:2021:957, 18 juni 2021, 19/04850.

Lees hier de volledige uitspraak.