Uitspraak Hoge Raad: Verjaring. Beroepsaansprakelijkheid notaris.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

27 November 2020

Schadevordering wegens verzuim notaris om huwelijkse voorwaarden in te schrijven in huwelijksgoederenregister. Tijdstip van schadeveroorzakende gebeurtenis en aanvang twintigjarige verjaringstermijn (art. 3:310 lid 1 BW). Gerechtvaardigd vertrouwen dat kantoordirecteur namens notaris aansprakelijkheid heeft erkend?

ECLI:NL:HR:2020:1887, 27 november 2020, 19/03067.

Lees hier de volledige uitspraak.