Uitspraak Hoge Raad: Vermogensrecht. Nalatenschap. Afgifte legaat.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

23 April 2021

Verjaring vordering tot afgifte? Art. 3:306 BW en art. 3:313 BW. Beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Art. 6:2 lid 2 BW. Uitzonderlijk geval? HR 28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5635.

ECLI:NL:HR:2021:649, 23 april 2021, 20/00939.

Lees hier de volledige uitspraak.