Uitspraak Hoge Raad: Vermogensrecht. Ruimtelijke ordening.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

31 March 2023

Woonark in openbaar vaarwater planologisch toegestaan. Mag gemeente gebruik maken van haar eigenaarsbevoegdheden om woonark te verwijderen?

ECLI:NL:HR:2023:497, 31 maart 2023, 21/05060.

Lees hier de volledige uitspraak.