Uitspraak Hoge Raad: Vermogensrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

06 April 2018

Gemeenschap. Mogelijkheid voor deelgenoot om ten behoeve van de gemeenschap een vordering of verzoekschrift in te dienen jegens een andere deelgenoot, dan wel jegens derden (art. 3:170 lid 2 en art. 3:171 BW).

ECLI:NL:HR:2018:535, 6 april 2018, nr. 17/00272

Klik hier voor de volledige uitspraak.