Uitspraak Hoge Raad: Vernietigbaarheid overeenkomst wegens ontbreken toestemming echtgenote (art. 1:88 lid 1, onder c)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

10 November 2017

Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht, huwelijksvermogensrecht. Borgtochtovereenkomst. Vernietigbaarheid overeenkomst wegens ontbreken toestemming echtgenote (art. 1:88 lid 1, onder c, i.v.m. art. 1:89 lid 1 BW)? Doet uitzondering van art. 1:88 lid 5 BW zich voor?

ECLI:NL:HR:2017:2848, 10 november 2017, nr. 16/04608

Klik hier voor de volledige uitspraak.