Uitspraak Hoge Raad: Vervoerrecht. Verjaring.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

04 February 2022

Art. 8:1730 BW. Is regresvordering gebaseerd op rompbevrachtingsovereenkomst? Is op grond van art. 8:1720 lid 1 BW nieuwe verjaringstermijn aangevangen? Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden (art. 25 Rv).

ECLI:NL:HR:2022:122, 4 februari 2022, 20/03263.

Lees hier de volledige uitspraak.