Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

05 February 2021

Beroep op schending mededelingsplicht (art. 7:928 BW); vereiste dat verzekeraar tijdig heeft gewezen op niet-nakoming mededelingsplicht onder vermelding gevolgen (art. 7:929 lid 1 BW); vraag aan wie die kennisgeving kan worden gedaan in geval van vermissing of overlijden verzekeringnemer. Stelplicht en bewijslast.

ECLI:NL:HR:2021:178, 5 februari 2021, 19/03030.

Lees hier de volledige uitspraak.