Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

28 January 2022

Algemene voorwaarden; onredelijk bezwarendverklaring, art. 6:240 BW. Recht op vergoeding kosten contra-expert, art. 7:959 lid 1 BW; afwijking ten nadele van consument-verzekeringnemer/verzekerde, art. 7:963 lid 6 BW; kwaliteitseisen in belang verzekeringnemer/verzekerde; dubbele redelijkheidstoets, art. 6:96 BW.

ECLI:NL:HR:2022:81, 28 januari 2022, 20/02642.

Lees hier de volledige uitspraak.