Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

09 September 2022

Schadeverzekering. Art. 7:959 lid 1 BW. Art. 7:963 lid 6 BW. Komen door verzekerde (consument) gemaakte redelijke kosten tot vaststellen van schade dwingendrechtelijk ten laste van verzekeraar?

ECLI:NL:HR:2022:1174, 9 september 2022, 21/01254.

Lees hier de volledige uitspraak.