UitspraaK Hoge Raad: Vorming voorziening voor voorwaardelijk toegekende pensioenrechten (‘zacht pensioen’) die dienen ter compensatie voor vervallen rechten op vroegpensioenregelingen

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

02 March 2015

Vennootschapsbelasting; artikel 3.25 Wet IB 2001; Goed koopmansgebruik; Vorming voorziening voor voorwaardelijk toegekende pensioenrechten (‘zacht pensioen’) die dienen ter compensatie voor vervallen rechten op vroegpensioenregelingen (VUT, prepensioen, e.d.).

ECLI:NL:HR:2015:467, 27 februari 2015, nr. 13/02283

Klik hier voor de volledige uitspraak.