Uitspraak Hoge Raad: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

08 October 2021

Is art. 5.4 Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 van toepassing op de inkoop van zorg door een gemeente via een toelatingsprocedure als de onderhavige open house-procedure?

ECLI:NL:HR:2021:1452, 8 oktober 2021, 20/01013.

Lees hier de volledige uitspraak.