Het Begrijpen van Anglo-Amerikaanse Contractmodellen (deel 5)

30 September 2020

De overgrote meerderheid van internationale transacties wordt vastgelegd in Engelstalige contractmodellen met common law terminologie. Het is echter belangrijk hier te herhalen dat common-law terminologie in commerciële contracten voor degenen met een achtergrond in het burgerlijk recht verwarrend kan zijn. Dit resulteert vaker wel dan niet in het wijzigen of schrappen van specifieke zinsneden uit het concept van de andere partij. Als gevolg hiervan belanden partijen in een juridische krachtmeting, of kiezen ze ervoor om de kwestie te negeren uit angst voor de ontstane onzekerheid en onduidelijkheid. Het correct begrijpen van contracttaal kan veel angst en onzekerheid voorkomen.

Represents and warrants (niet te verwarren met de werkwoordsvorm warrants en het substantief warranty in commerciële verkoopcontracten!)

In Anglo-Amerikaanse contractmodellen dienen de werkwoorden represents en warrants (samen of afzonderlijk) slechts als instrument om feitelijke verklaringen in te leiden. Echter bij nadere inspectie blijken deze termen routinematig gebruikt te worden om verklaringen over toekomstige feiten die enige vorm van verplichting, garantie of schadeloosstelling met zich meebrengen, in te leiden. Let op het volgende voorbeeld (opgehaald uit het SEC’s EDGAR systeem):

De Consultant garandeert en verklaart dat de consultingservices onder deze overeenkomst hem duidelijk zijn en dat hij de knowhow, capaciteit, ervaring, zakelijke contacten, betrouwbaarheid en vaardigheden heeft die nodig zijn om de services te leveren volgens de eisen van het bedrijf.

Deze clausule is perfect in orde omdat het feitelijke verklaringen bevat.

De Consultant verbindt zich ertoe om beschikbaar te zijn voor het bedrijf zoals nodig volgens de eisen van zijn positie.

Dit is een feit over de toekomst, meer precies, het is een verplichting en zou daarom onder een ander kopje moeten vallen.

De Consultant verbindt zich ertoe om zich aan alle bepalingen te houden met betrekking tot het leveren van de services zoals voorgeschreven door het bedrijf. De Consultant zal de wetsbepalingen nauwkeurig naleven.

Nog een toekomstig feit en zou onder een ander kopje moeten vallen. Het wordt ook aanbevolen om shall te vervangen door will.

Een andere complicerende factor is dat de zinsnede represents en warrants het beschikbare remedie significant beïnvloed als het contract onder Engels recht valt. Dat wil zeggen, het werkwoord represents staat een benadeelde partij toe om een claim voor onrechtmatige daad wegens misleidende voorstelling van zaken aan te spannen en het werkwoord warrants stelt een benadeelde partij in staat een claim voor contractbreuk te vorderen.

De hierboven genoemde problemen zijn vrij gemakkelijk op te lossen door: (1) represents en warrants te vervangen door verklaart; (2) (elke keer) te bepalen of je met een toekomstig feit of iets volledig anders te maken hebt; (3) duidelijk te zijn over de beschikbare oplossingen.